AI足球世界杯特別版

2017-09-05
2014-06-04
2018-06-21
2016-03-26
2013-07-02
2016-05-28
2018-06-16
2018-04-17
2018-10-18
2017-07-31
世界杯上的物聯網 令人驚歎的足球科技
2018-06-19
三星推出Gear S3 Frontier特別版智能手表
2017-07-31
足球比賽遊戲機的原理電路
2014-03-18
張汝京“下台”事件,重演中國足球的悲劇?
2017-06-14
AI芯片是中國主導世界AI産業的機會
2017-09-01
專屬你的世界杯!小米衆籌上架智能足球:達FIFA用球標准
2018-06-15
大疆發布精靈4特別版無人機
2017-01-06
OPPO R9s 新年特別版開箱評測
2017-01-05